Cautare:
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2,879
· Najnowszy użytkownik: awikimy
Powitanie
Witamy na internetowej stronie parafii Nowy Korczyn.
ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ DIECEZJALNĄ
W sobotę, 22 lipca 2017 r. odbędzie się III Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie pod hasłem „Niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi”.
Zapraszamy księży wraz parafianami, osoby życia konsekrowanego, katechetów, młodzież i dzieci, aby na nowo odkryć wzór świętej rodziny i wartość miłości rodzinnej w przekazywaniu wiary i wartości chrześcijańskich młodemu pokoleniu Polaków . Centralnym punktem pielgrzymki będzie Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Florczyka.

III PIELGRZYMKA DIECEZJI KIELECKIEJ
DO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE POD HASŁEM
NIECH POLSKA RODZINA DOCHOWA WIARY CHRYSTUSOWI
Sobota, 22 LIPCA 2017 r.
8.00 - Przyjazd i zgłaszanie grup (parking przy placu targowym)
Między klasztorem franciszkańskim a źródełkiem: duchowa droga św. Kingi:
Powitanie i modlitwa litanią do św. Kingi w kościele klasztornym
Kościół parafialny, Dom Długosza, Rynek, Cmentarz ruski, Źródełko św. Kingi
11.00 – Procesja ze źródełka św. Kingi do kościoła p.w. św. Stanisława Bpa i M.
11.30 – Spowiedź i ucałowanie relikwii św. Kingi
12.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. Bpa Mariana Florczyka
- Poświęcenie dewocjonaliów
13.30 – Przejście do rynku
Inscenizacja o pobycie św. Kingi w Nowym Korczynie w wykonaniu młodzieży szkolnej
Kiermasz kulinarny
Koncert zespołu wokalnego
PIELGRZYMKA DIECEZJALNA ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH I STOWRZYSZEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO DO NASZEGO SANKTUARIUM
W dniu 17 czerwca 2017 r. na zaproszenie Proboszcza Parafii p. w. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie - ks. Grzegorza Kowalika, do sanktuarium św. Kingi, przybyła liczna grupa sióstr zakonnych, z różnych zakonów diecezji kieleckiej, pod przewodnictwem Wikariusza Biskupiego Ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego - ks. prałata Tomasza Rusieckiego.
Pielgrzymów w światyni p. w. św. Stanisława powitał kustorz sanktuarium św. Kingi - ks. Grzegorz Kowalik, który również przedstawił program modlitewnego zgrupowania.
Na poczatku przewodnik z Punktu Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie, uczestniczka Studium Historii Diecezji Kieleckiej - Ligia Płonka, nakreśliła historyczny rys pobytu św. Kingi w Nowym Mieście Korczynie oraz kult zwiazany ze świętą Patronką w tej miejscowości.
Nastepnie ks. Grzegorz Kowalik zapoznał przybyłych z życiem duchowym swiętej i jej wzorcach religijnych.
Natomiast ks. prałat Tomasz Rusiecki w swojej konferencji podkreślił rolę miłości w życiu każdego człowieka, miłości do Pana Boga, której przejawem jest przyjaźń do swojego bliźniego.Takim wzorem miłości jest miłość św. Kingi, która poświęciła się dla Chrystusa, a jej uwielbienie stanowi wzór wszelkiej troski o słabych, chorych, ułomnych, biednych i potrzebujących. Nawiązał również do dynamiki rozwoju osobowości świętych, ich poświęcenia dla służby Bogu i pomocy ludziom.
W czasie modlitwy brewiarzowej i południowej siostry powierzały swoje prośby Świętej Korczyńskiej Matce.
Mszę św. dla przybyłych pielgrzymów odprawił ks. Tomasz Rusiecki. W swojej homilii nawiązał do życia pełnego poświęcenia świętej Patronki dla Boga. Wspomniał również postawę Brata Alberta Chmielowskiego, którego wspomnienie w kościele katolickim obchodzone jest właśnie w dniu 17 czerwca, a rok 2017 ustanowiony został rokiem tego świętego. Brat Albert poświęcił się dla ubogich i potrzebujących. Miłość do Boga i do drugiego człowieka zawarta jest w ewangelii. Jest przekazywana dobrym słowem i czynem.
Po tym pouczającym i mądrym kazaniu, po zakończeniu liturgii św. wszystkie siostry konsekrowane gromadziły się przy ołtarzu św. Kingi i w modlitwie okazywały wdzieczność za jej nieustający wzór cnót do naśladowania.
Po ucałowaniu relikwii św. Kingi udały sie do remiy OSP, gdzie panie ze Stowarzyszenia KGW Korczynian nad Nidą, przygotowały smaczny poczęstunek.
Z nowymi siłami przeszły do kościoła farnego p. w. Świętej Trójcy, gdzie przewodnik - Ligia Płonka opowiedziała o początkach parafii korczyńskiej i zapoznała przybyłych z historią i budową tej wspaniałej nadnidziańskiej świątyni.
Na zakończenie pobytu w Nowym Korczynie wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, a atmosfera pełna powagi i modlitewnego skupienia trochę się rozluźniła. Wszyscy będą przyjaźnie wspominać pobyt w Nowym Korczynie.
Siostra przełożona - kierownik pielgrzymki, podziękowała księżom i przewodniczce za przekazane informacje o życiu świętej. Nie zapomniała również o paniach ze stowarzyszenia, które dołożyły wszelkich starań, aby mile ugościć przyjezdnych.
Ks. proboszcz parefii również podziękował pielgrzymom za przybycie do korczyńskiego sanktuarium
i zaprosił na III Diecezjalną Pielgrzymkę do relikwii św. Kingi, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2017 r.
Ligia Płonka
Punkt Informacji Turystycznej
Majowe Czuwanie w Nowym Korczynie 7.05.2017
ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2017 R.
Zapraszam do świątyni i do modlitwy w czasie świątecznym.
XVII CZUWANIE KU CZCI ŚW. KINGI W NOWYM KORCZYNIE


W roku 2017 przeżywamy setną rocznicę Objawień Matki Bożej w Fatimie. Wydarzenie to wspominamy w okresie wielkiego postu i znalazło ono swój oddźwięk podczas marcowego czuwania ku czci św. Kingi w Nowym Korczynie, które odbyło się 7 marca.
Licznie zgromadzonych pielgrzymów w nowokorczyńskim sanktuarium przywitał Ks. kustosz Grzegorz Kowalik i nakreślił tematykę spotkania, które w całości było przygotowane i poprowadzone przez rodziców dzieci, które dn. 13 maja 2017r. po raz pierwszy przystąpią do Komunii Świętej. Po oddaniu czci relikwiom Świętej Patronki rozpoczęła się pierwsza część spotkania. Uczestnicy nabożeństwa wysłuchali fragmentów wspomnień s. Łucji, które przybliżyły kolejne comiesięczne objawienia Matki Bożej w Fatimie. Teksty odczytane przez rodziców przeplatane były śpiewem scholi parafialnej i wywołały wiele emocji pośród słuchaczy.
Po poświęceniu soli, zgodnie z tradycją, ks. proboszcz odczytał litanię do świętej Kingi. Modlitwy odczytali i poprowadzili różaniec kolejni rodzice z siedemnastoosobowej grupy. Bardzo chętnie włączyli się w Liturgię Słowa podczas uroczystej Mszy świętej. Jest to bardzo dobrym świadectwem świadomości, jak wielkim wydarzeniem w życiu całych rodzin jest I Komunia święta dzieci. Mszę świętą wieńczącą nabożeństwo sprawowali kapłani, którzy każdego miesiąca przybywają do Nowego Korczyna i modlą się wspólnie z wiernymi: ks. kan. Stanisław Kondrak z sanktuarium w Szczaworyżu, ks. dr Andrzej Kwaśniewski, który nieustannie dba o rozwój kultu św. Kingi w Nowym Korczynie, ks. kan. Marek Małczęć, proboszcz parafii w Starym Korczynie i dziekan dekanatu nowokorczyńskiego oraz proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie.
Wielkim powodem do radości była obecność licznych gości z odległych miejsc diecezji kieleckiej oraz z Małopolski. Pielgrzymi przybyli m.in. z Kielc, Miechowa, Pacanowa, Leszczyn, sześcioosobowa grupa z Nowego Sącza. Na zakończenie uroczystości p. Mieczysław Witowski- prezes Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu zaprosił zebranych na pielgrzymkę do Ederu na Węgry, która odbędzie się 8 kwietnia. Natomiast na kolejne czuwanie do Nowego Korczyna zapraszamy już 4 kwietnia.

Maria Błach
XVI CZUWANIE KU CZCI ŚW. kINGIXVI CZUWANIE KU CZCI ŚW. KINGI 7.02.17
W zimowy, mroźny wieczór najwierniejsi czciciele Św. Kingi przybyli do świątyni w Nowym Korczynie, by uczestniczyć w XVI czuwaniu modlitewnym. Po oddaniu czci relikwiom Świętej, p. Ligia Płonka wprowadziła wiernych w tematykę przygotowanych rozważań i legend.
Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kowalik- kustosz sanktuarium podkreślił, że ,,przekaz członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej i pana Krzysztofa Błacha był dobrą lekcją historii i przekazaną z nadzieją, że w historiach i legendach jest nie tylko wspomnienie ale i nauka na dzisiejsze czasy”. Tradycją stało się poświęcenie soli i wody, którą można zabrać dla siebie oraz osób chorych, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie. Wspólna modlitwa ożywiona przez członków Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą ogarnęła wiele naszych wspólnotowych i parafialnych problemów. Słowo ks. dr Andrzeja Kwaśniewskiego, który niezmiennie czuwa nad kultem Św. Kingi w Nowym Korczynie, skierowane w czasie Mszy św., jak podkreśla ks. kustosz- ,, jakże bardzo dowartościowało naszą pobożność i wiarę, która ożywia a dawne historie czyni życiowym wezwaniem do pogłębiania wiary.” Ks. dziekan Marek Małczęć w słowie przed apelem jasnogórskim mówił o wierności, która może pokonać czas i sprawić, że każda nasza ludzka miłość staje się odbiciem Bożej miłości i przez to czyni nas ludźmi czuwającymi.
Serdecznie dziękujemy za udział w czuwaniu kapłanom, którzy przybywają każdego miesiąca: ks. dr Andrzejowi Kwaśniewskiemu, ks. Stanisławowi Kondrakowi z sanktuarium w Szczaworyżu oraz ks. Markowi Małczęciowi ze Starego Korczyna. Wyrazy wdzięczności kierujemy do pielgrzymów, którzy bez względu na pogodę i inne przeciwności stale przybywają z Kielc, Miechowa, Pacanowa, Solca Zdroju oraz mieszkańcom dekanatu nowokorczyńskiego. Ks. Grzegorz Kowalik zaprasza: ,,Przybywajcie do św. Kingi i szukajcie jej wstawiennictwa. Nasze czuwanie może nie było liczne, ale jakże ubogacające duchowo”. Szczęść Boże.
Maria Błach
Kolędowanie z Grupą z Bejsc
ŻYCZENIA BOZONARODZENIOWE 2016
Życzę Wam najdrożsi w Chrystusie Bracia i Siostry, parafianie i goście wesołych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, spędzenia tego szczególnego czasu w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech w tę Noc Betlejemską, w którą wypełniło się Słowo, znikną wszelkie smutki i trudności, konflikty i nieporozumienia. Niech Oblicze nowo narodzonego Pana w Waszym sercu przemienia każdy Wasz dzień, niech napełni Was radością i pokojem, miłością i jednością. Niech obfitość Jego darów i łask spłynął na Was i towarzyszą Wam na wszystkie dni Nowego 2017 Roku. Szczęść Boże.
Jednocześnie zapraszam na czuwanie ku czci św. Kingi 3 stycznia we wtorek o godz. 17.00. Rozpoczniemy jasełkami w wykonaniu dzieci z naszej szkoły.
CZUWANIE I MODLITWA DO ŚWIĘTEJ KINGI 6.12.2016
SPRAWOZDANIE Z XIV CZUWANIA KU CZCI ŚW. KINGI W NOWYM KORCZYNIE

Uroczystość św. Mikołaja, którą w Kościele obchodzimy 6 grudnia, dla parafian Nowego Korczyna była czasem szczególnym. W tym dniu zakończyły się rekolekcje adwentowe oraz miało miejsce XIV czuwanie ku czci św. Kingi. Kolejny raz sanktuarium gościło wielu czcicieli Patronki naszej parafii. Niektórzy systematycznie przyjeżdżają do Nowego Korczyna, przynosząc swoje prośby i dziękczynienia.
Ks. proboszcz Grzegorz Kowalik - kustosz sanktuarium, serdecznie powitał pielgrzymów i parafian. Nabożeństwo rozpoczęło się ucałowaniem relikwii św. Kingi. Następnie przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej odczytali teksty opisujące życie św. Kingi, przybliżając zebranym najciekawsze wydarzenia oraz wspaniałą postawę Świętej wobec potrzebujących.
W grudniowym Czuwaniu uczestniczył ks. dr Andrzej Kwaśniewski- najwierniejszy pielgrzym i orędownik kultu św. Kingi w Nowym Korczynie, który poświęcił wodę i sól. Jak każdego miesiąca wierni mogli zabrać sól do domów. Przyszła kolej na modlitwę litanijną i zanoszenie próśb, z którymi pielgrzymi przybyli do sanktuarium. Zostały one przedstawione wraz z modlitwą różańcową przez ks. kustosza.
Przyszła pora na uroczystą Mszę św., która była uwieńczeniem rekolekcji adwentowych. Msza św. koncelebrowana była przez licznie przybyłych kapłanów. Głównym celebransem był ks. Stanisław Hatny - prowadzący rekolekcje w Nowym Korczynie, koncelebrowali: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, ks. kan. Stanisław Kondrak – kustosz sanktuarium w Szczaworyżu, ks. kan. Marek Małczęć – proboszcz parafii w Starym Korczynie i dziekan dekanatu nowokorczyńskiego, ks. Łukasz Bucki – wikariusz parafii w Solcu Zdroju oraz gospodarz nowokorczyńskiej parafii – ks. Grzegorz Kowalik. Po uroczystej liturgii, w którą zawsze włączają się parafianie Nowego Korczyna i odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego, wszyscy czciciele św. Kingi wrócili do domów, by radośnie przeżywać czas Adwentu i przygotowywać się na spotkanie Pana.
Maria Błach
WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA W SZKOLE

WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA JANA PIOTROWSKIEGO ORDYNARIUSZA DIECEZJI KIELECKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM KORCZYNIE

,,Bądź pozdrowiony Gościu nasz…”- tak radosnym śpiewem uczniowie, nauczyciele i licznie zgromadzeni przywitali dostojnego gościa w Zespole Szkół w Nowym Korczynie. Jego Eminencja Ks. Bp. Jan Piotrowski przybył dn. 5 grudnia 2016r. o godz. 11.00 w towarzystwie Dziekana dekanatu nowokorczyńskiego, ks. Marka Małczęcia oraz proboszcza naszej parafii Ks. Grzegorza Kowalika. Przybyłych gości serdecznie powitała p. dyrektor Barbara Karnawalska. Następnie udzieliła głosu przedstawicielom uczniów. Szkołę Podstawową reprezentowała przewodnicząca szkoły Gabrysia Stankiewicz, która pięknie przedstawiła ciekawe informacje dotyczące szkoły. Przedstawicielem Gimnazjum była Julia Szafraniec. Od niej Ks. Biskup i zebrani goście poznali sylwetkę patronki szkoły.
Przyszła kolej na zaprezentowanie talentów naszych uczniów. Tą część spotkania rozpoczął 3- latek, uczęszczający do Punktu Przedszkolnego w Nowym Korczynie: Maciuś Szczepanek. Chłopiec powiedział wierszyk i zaśpiewał piosenkę ukazując wielki talent i swobodę. Pięknie podziękował za brawurowe oklaski i wprowadził radosny nastrój. Nawiązując do zakończonego Roku Miłosierdzia w kościele katolickim, uczniowie Gimnazjum przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym wykorzystane zostały fragmenty ,,Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej, przybliżające głębokie prawdy o Bożym miłosierdziu. Uczniów przygotował katecheta pan Krzysztof Błach, zaś o piękną oprawę muzyczną wzbogacającą przedstawienie zadbał pan Radosław Kornaś. Na tak wspaniałej uroczystości nie mogło zabraknąć zespołu ,,Wianeczek”, który od lat w szkole podstawowej prowadzi p. Urszula Strzelecka. Dzieci zaśpiewały przyśpiewki i zaprezentowały tańce ludowe.
Następnie Ks. Biskup Jan Piotrowski wręczył legitymacje członkowskie przedstawicielom Szkolnego Koła Caritas, które od ponad roku działa w Zespole Szkół i skierował swoje słowo do zebranych. Dzieci były zachwycone spotkaniem i żywiołowo odpowiadały na prośby ks. Biskupa. Przyszła kolej na wyrażenie swojej wdzięczności za obecność Jego Eminencji pośród nas. Jako pierwsze uczyniły to dyrekcje Zespołu Szkół, pani Barbara Karnawalska i pani Małgorzata Stefańska. Przedstawicielki uczniów wręczyły Gościowi pięknego anioła wykonanego przez uczniów. Słowa wdzięczności wyraził wójt gminy Nowy Korczyn, p. Paweł Zagaja i wręczył Księdzu Biskupowi obraz przedstawiający Nowy Korczyn. Do podziękowań dołączyli pracownicy Zespołu Szkół: Ryszard Zapiórkowski i Halina Pietrzyk i Rada Rodziców: Magdalena Piotrowska i Katarzyna Stefańska. Na zakończenie wszyscy zebrani zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z Księdzem Biskupem.
Znakomity gość przemawiając podkreślił, że nie wizytuje szkół. Są one przecież instytucjami świeckimi. Podziękował za zaproszenie i możliwość spotkania w gronie całej. Pomysł zrodził się w czasie wizytacji kanonicznej w naszej parafii, kiedy pięknie zaprezentowali szkołę Ania Błach i Hubert Bania. Całe wydarzenie i przygotowanie do niego było szczególnym wydarzeniem, które zjednoczyło wszystkich: nauczycieli, dzieci i młodzież oraz rodziców i pracowników obsługi. Szkoła zaprezentowała się z najlepszej strony. Wszyscy uczniowie zachowali się wzorowo i swoją postawą pokazali, że szanują gościa i z wielką życzliwością przyjmują go w szkole. Atmosfera jaka powstała po wystąpieniach uczniów, dyrekcji, pana Wójta i ks. Biskupa była naprawdę rodzinna i podniosła. Dzięki temu spotkaniu przekonaliśmy się wszyscy, że warto podejmować trud nauki i wychowania w tym właśnie miejscu, jakim jest nasza szkoła. Potrafimy pokazać to, co jest w nas najlepsze. Jednocześnie wszystko odbyło się bardzo sprawnie i pomimo tak wielkiej liczby uczniów zgromadzonych w jednym miejscu. Nauczyciele przekonali się, że mogą być dumni ze swoich uczniów, a uczniowie dali z siebie wszystko i sprawdzili się jako artyści i wychowankowie. Każda społeczność potrzebuje takiego spotkania z pasterzem diecezji. Prawie wszyscy jesteśmy przecież wierzący i chcemy pogłębiać naszą wiarę. Ks Biskup nie krył zachwytu i zafascynowania szkołą i wyraził to w swoim wystąpieniu. Podzielił się refleksją związaną z życiem duchowym kościoła naszej diecezji i misji. Zakończył wspólną modlitwą.

REKOLEKCJE
Ostatnie Obrazy
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Modlitwa do Św. Kingi
Najdroższa Patronka nasza! Kingo święta! Tyś od zarania życia pałała gorącą miłością ku Bogu, ratowałaś Ojczyznę naszą w potrzebie i poddanych swoich wspierałaś hojnie w ubóstwie i cierpieniu, a z tronu niebieskiej chwały poprzez stulecia wypraszałaś i teraz wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i cuda. Wyjednaj nam, prosimy cię, u Boga łaskę, której tak gorąco pragniemy, a przede wszystkim odpuszczenie win, wytrwanie w dobrym, żywot cnotliwy i śmierć szczęśliwą.