Cautare:
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 4,036
· Najnowszy użytkownik: esugokyh
Powitanie
Witamy na internetowej stronie parafii Nowy Korczyn.
Rozpoczęły się prace remontowe przy frontowej ścianie kościoła parafialnego.
Pierwsze prace przy elewacji kościoła parafialnego rozpoczęły się w roku 2014. Obejmowały one dzwonnicę położoną przy kościele parafialnym. Wyremontowano wtedy całą elewację łącznie z elementami kamiennymi elewacji, wymianą stolarki okiennej i zagospodarowaniem otoczenia. Wokół dzwonnicy zerwano stare betonowe płyty i położono kostkę brukową. Odnowiono także mury bramki wejściowej. Prace prowadzone były pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki pani Elizy Bereszka, wykonawcą prac budowlanych był pan Zdzisław Gołąb. Środki przeznaczone na finansowanie remontu pochodziły z ofiar parafian. W roku 2015 r. wyremontowaliśmy ścianę południową, w 2016 r ścianę wschodnią wraz z ogrójcem i aneksem arkadowym. Ten sam zespół nadzorował i prowadził prace. Wszystko dzięki ofiarom parafian. W ubiegłym roku Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach wpisał do rejestru zabytków malowidła w aneksie arkadowym ogrójca, pochodzące z XVII w. W roku 2017 uzyskaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tys. na remont ściany frontowej. Całkowity koszt tych prac wynosi 100342,72 zł. Głównym wykonawcą jest pani Eliza Berszka, prace budowlane prowadzi pan Marcin Złotnik. Zakres prac obejmuje odnowienie rzeźb w szycie Matki Bożej z Dzieciątkiem i herbami Syrokomli i Korab, w pierwszej kondygnacji rzeźby św. Mikołaja, św. Elżbiety, św. Wawrzyńca oraz herby Nowego Korczyna i Krakowa. Prace budowlane będą prowadzone na całej ścianie głównej wraz z przyporami. Natomiast portal przy wejściu głównym, cokół i przedsionek północny nie będą objęte remontem. W tej chwili została postawiona pierwsza część rusztowania, natomiast druga część będzie postawiona wkrótce i obejmie części szczytu od strony dachu.
SPRAWOZDANIE Z III DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIUM ŚW. KINGI W NOWYM KORCZYNIE- 22.07.2017
Piękna pogoda powitała licznych pielgrzymów, którzy już po raz trzeci przybyli na diecezjalną pielgrzymkę do Nowego Korczyna, gdzie znajduje się sanktuarium św. Kingi. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: ,,Niech polska rodzin dochowa wiary Chrystusowi”. Grupy przybywały już od godzin rannych, by zwiedzić gród związany od wieków z Wielką Księżną. Byli oni oprowadzani przez przewodników ( dorosłych i młodych- uczniów nowokorczyńskiego gimnazjum) po kościołach i innych ważnych miejscach związanych z kultem świętej w nadnidziańskiej miejscowości. Przewodników przygotowała p. Ligia Płonka.
Miejscem, w którym zebrali się wszyscy pielgrzymi było źródełko św. Kingi. Zgromadzonych powitał kustosz sanktuarium ks. Grzegorz Kowalik, następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Korczynie- Kazimiera Gołdyn. Rys historyczny przedstawiły uczennice Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi- Anna Błach i Julia Piotrowska. Ks. dr Andrzej Kwaśniewski skierował słowo do wiernych i zachęcił wszystkich do nabycia róż oraz wody z cudownego źródełka.
Procesyjnie kapłani, pielgrzymi i parafianie udali się do świątyni p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Na czele orszaku jechała bryczka wioząca królewską i książęcą parę. Uczniowie nowokorczyńskiego gimnazjum pięknie wcielili się w historyczne postacie i ich dwór przebierając się w stroje z epoki. Podczas procesji śpiew prowadziła orkiestra im. Jana III Sobieskiego oraz organista p. Radosław Kornaś wspólnie z paniami należącymi do Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą. Uczennice Zespołu Szkół odczytały fragmenty życiorysu św. Kingi. Procesja przeszła piękne udekorowaną trasą zarówno przez mieszkańców ulic znajdujących się na trasie procesji, jak również przez mieszkańców wszystkich miejscowości należących do parafii Nowy Korczyn. Dzięki nim zakupione zostały chorągwie, którymi udekorowana została trasa. Jest to dowodem zaangażowania wszystkich parafian w to wielkie wydarzenie, jakim jest pielgrzymka do św. Kingi. W procesji uczestniczyły liczne poczty sztandarowe, m.in. strażacy nieśli sztandar z wizerunkiem św. Kingi zakupiony i poświęcony podczas II pielgrzymki do sanktuarium, sztandar OSP, sztandar Stowarzyszenia św. Kingi ze Starego Sącza, Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi, Szkoły Podstawowej.
Po dotarciu do świątyni wierni zanieśli przyniesione róże wraz ze swoimi intencjami przed obraz św. Kingi. Uczniowie gimnazjum przedstawili krótką scenkę historyczną. Przed rozpoczęciem Mszy św. wiele osób skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania. Dokładnie o godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk. Mszę św. koncelebrowali: ks. dziekan Marek Małczęć, ks. Witold Świąder, ks. Grzegorz Kowalik, proboszcz parafii p.w. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie oraz licznie przybyli kapłani zarówno z diecezji kieleckiej jak i tarnowskiej. W przygotowanie oprawy liturgicznej włączyli się parafianie Nowego Korczyna. Na zakończenie Mszy św. p. Ligia Płonka podziękowała Księdzu Biskupowi za sprawowaną Eucharystię, kapłanom na czele z Księdzem Kustoszem oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie III pielgrzymki. Następnie p. Grażyna Kańska w imieniu słuchaczy Studium Historii Diecezji Kieleckiej złożyła serdeczne życzenia urodzinowe ks. dr. Andrzejowi Kwaśniewskiemu, który w tym dniu obchodził swoje 40 urodziny. Po uroczystym błogosławieństwie zostało zrobione zdjęcie Ks. Biskupowi z paniami i dziewczynkami noszącymi imię św. Kingi.
Po Eucharystii korowód udał się do rynku w Nowym Korczynie na część plenerową uroczystości. Tam zebranych powitał Wójt Gminy Nowy Korczyn p. Paweł Zagaja oraz poseł p. Krzysztof Lipiec. Pielgrzymi mogli skorzystać z posiłków przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą. W części artystycznej zebrani obejrzeli inscenizację historyczną w wykonaniu uczniów gimnazjum, wysłuchali utworów wykonanych przez orkiestrę oraz pieśni religijnych zaprezentowanych przez scholę parafialną. Atrakcją był konkurs historyczny przeprowadzony przez p. Ligię Płonkę i p. Bogusławę Zawadę (która prowadziła część plenerową uroczystości). Na zakończenie zagrał zespół KAPS.
Oprócz dużej liczby kapłanów, Sanktuarium w Nowym Korczynie nawiedzili tego dnia liczni pielgrzymi ze Starego i Nowego Sącza, Kielc, Włoszczowy, Starego Korczyna i innych parafii należących do dekanatu nowokorczyńskiego. Nie mogło zabraknąć wiernej grupy słuchaczy Studium Historii Diecezji Kieleckiej, których przedstawiciele- 10 osób- uczestniczyli w pielgrzymce. Pod opieką ks. dr. Andrzeja Kwaśniewskiego przybywają oni na comiesięczne czuwania do Nowego Korczyna. Również parafianie, którzy z wielkim zapałem włączyli się w przygotowanie uroczystości, przybyli na nią bardzo licznie.
Tego dnia każdy mógł przystąpić do sakramentu pokuty, oddać cześć relikwiom Świętej, w cichej modlitwie przedstawić swoje prośby św. Kindze. Można było też nabyć wodę z cudownego źródełka, rogaliki z różanym nadzieniem- charakterystyczne dla nowokorczyńskiego sanktuarium oraz liczne pamiątki.
Wszystkich czcicieli św. Kingi zapraszamy na kolejne czuwanie, które odbędzie się we wtorek 5 września 2017r.
Maria Błach
Fot. Ligia Płonka; film Leszek Chrobot

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ DIECEZJALNĄ
W sobotę, 22 lipca 2017 r. odbędzie się III Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie pod hasłem „Niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi”.
Zapraszamy księży wraz parafianami, osoby życia konsekrowanego, katechetów, młodzież i dzieci, aby na nowo odkryć wzór świętej rodziny i wartość miłości rodzinnej w przekazywaniu wiary i wartości chrześcijańskich młodemu pokoleniu Polaków . Centralnym punktem pielgrzymki będzie Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Florczyka.

III PIELGRZYMKA DIECEZJI KIELECKIEJ
DO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE POD HASŁEM
NIECH POLSKA RODZINA DOCHOWA WIARY CHRYSTUSOWI
Sobota, 22 LIPCA 2017 r.
8.00 - Przyjazd i zgłaszanie grup (parking przy placu targowym)
Między klasztorem franciszkańskim a źródełkiem: duchowa droga św. Kingi:
Powitanie i modlitwa litanią do św. Kingi w kościele klasztornym
Kościół parafialny, Dom Długosza, Rynek, Cmentarz ruski, Źródełko św. Kingi
11.00 – Procesja ze źródełka św. Kingi do kościoła p.w. św. Stanisława Bpa i M.
11.30 – Spowiedź i ucałowanie relikwii św. Kingi
12.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. Bpa Mariana Florczyka
- Poświęcenie dewocjonaliów
13.30 – Przejście do rynku
Inscenizacja o pobycie św. Kingi w Nowym Korczynie w wykonaniu młodzieży szkolnej
Kiermasz kulinarny
Koncert zespołu wokalnego
PIELGRZYMKA DIECEZJALNA ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH I STOWRZYSZEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO DO NASZEGO SANKTUARIUM
W dniu 17 czerwca 2017 r. na zaproszenie Proboszcza Parafii p. w. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie - ks. Grzegorza Kowalika, do sanktuarium św. Kingi, przybyła liczna grupa sióstr zakonnych, z różnych zakonów diecezji kieleckiej, pod przewodnictwem Wikariusza Biskupiego Ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego - ks. prałata Tomasza Rusieckiego.
Pielgrzymów w światyni p. w. św. Stanisława powitał kustorz sanktuarium św. Kingi - ks. Grzegorz Kowalik, który również przedstawił program modlitewnego zgrupowania.
Na poczatku przewodnik z Punktu Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie, uczestniczka Studium Historii Diecezji Kieleckiej - Ligia Płonka, nakreśliła historyczny rys pobytu św. Kingi w Nowym Mieście Korczynie oraz kult zwiazany ze świętą Patronką w tej miejscowości.
Nastepnie ks. Grzegorz Kowalik zapoznał przybyłych z życiem duchowym swiętej i jej wzorcach religijnych.
Natomiast ks. prałat Tomasz Rusiecki w swojej konferencji podkreślił rolę miłości w życiu każdego człowieka, miłości do Pana Boga, której przejawem jest przyjaźń do swojego bliźniego.Takim wzorem miłości jest miłość św. Kingi, która poświęciła się dla Chrystusa, a jej uwielbienie stanowi wzór wszelkiej troski o słabych, chorych, ułomnych, biednych i potrzebujących. Nawiązał również do dynamiki rozwoju osobowości świętych, ich poświęcenia dla służby Bogu i pomocy ludziom.
W czasie modlitwy brewiarzowej i południowej siostry powierzały swoje prośby Świętej Korczyńskiej Matce.
Mszę św. dla przybyłych pielgrzymów odprawił ks. Tomasz Rusiecki. W swojej homilii nawiązał do życia pełnego poświęcenia świętej Patronki dla Boga. Wspomniał również postawę Brata Alberta Chmielowskiego, którego wspomnienie w kościele katolickim obchodzone jest właśnie w dniu 17 czerwca, a rok 2017 ustanowiony został rokiem tego świętego. Brat Albert poświęcił się dla ubogich i potrzebujących. Miłość do Boga i do drugiego człowieka zawarta jest w ewangelii. Jest przekazywana dobrym słowem i czynem.
Po tym pouczającym i mądrym kazaniu, po zakończeniu liturgii św. wszystkie siostry konsekrowane gromadziły się przy ołtarzu św. Kingi i w modlitwie okazywały wdzieczność za jej nieustający wzór cnót do naśladowania.
Po ucałowaniu relikwii św. Kingi udały sie do remiy OSP, gdzie panie ze Stowarzyszenia KGW Korczynian nad Nidą, przygotowały smaczny poczęstunek.
Z nowymi siłami przeszły do kościoła farnego p. w. Świętej Trójcy, gdzie przewodnik - Ligia Płonka opowiedziała o początkach parafii korczyńskiej i zapoznała przybyłych z historią i budową tej wspaniałej nadnidziańskiej świątyni.
Na zakończenie pobytu w Nowym Korczynie wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, a atmosfera pełna powagi i modlitewnego skupienia trochę się rozluźniła. Wszyscy będą przyjaźnie wspominać pobyt w Nowym Korczynie.
Siostra przełożona - kierownik pielgrzymki, podziękowała księżom i przewodniczce za przekazane informacje o życiu świętej. Nie zapomniała również o paniach ze stowarzyszenia, które dołożyły wszelkich starań, aby mile ugościć przyjezdnych.
Ks. proboszcz parefii również podziękował pielgrzymom za przybycie do korczyńskiego sanktuarium
i zaprosił na III Diecezjalną Pielgrzymkę do relikwii św. Kingi, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2017 r.
Ligia Płonka
Punkt Informacji Turystycznej
Majowe Czuwanie w Nowym Korczynie 7.05.2017
ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2017 R.
Zapraszam do świątyni i do modlitwy w czasie świątecznym.
XVII CZUWANIE KU CZCI ŚW. KINGI W NOWYM KORCZYNIE


W roku 2017 przeżywamy setną rocznicę Objawień Matki Bożej w Fatimie. Wydarzenie to wspominamy w okresie wielkiego postu i znalazło ono swój oddźwięk podczas marcowego czuwania ku czci św. Kingi w Nowym Korczynie, które odbyło się 7 marca.
Licznie zgromadzonych pielgrzymów w nowokorczyńskim sanktuarium przywitał Ks. kustosz Grzegorz Kowalik i nakreślił tematykę spotkania, które w całości było przygotowane i poprowadzone przez rodziców dzieci, które dn. 13 maja 2017r. po raz pierwszy przystąpią do Komunii Świętej. Po oddaniu czci relikwiom Świętej Patronki rozpoczęła się pierwsza część spotkania. Uczestnicy nabożeństwa wysłuchali fragmentów wspomnień s. Łucji, które przybliżyły kolejne comiesięczne objawienia Matki Bożej w Fatimie. Teksty odczytane przez rodziców przeplatane były śpiewem scholi parafialnej i wywołały wiele emocji pośród słuchaczy.
Po poświęceniu soli, zgodnie z tradycją, ks. proboszcz odczytał litanię do świętej Kingi. Modlitwy odczytali i poprowadzili różaniec kolejni rodzice z siedemnastoosobowej grupy. Bardzo chętnie włączyli się w Liturgię Słowa podczas uroczystej Mszy świętej. Jest to bardzo dobrym świadectwem świadomości, jak wielkim wydarzeniem w życiu całych rodzin jest I Komunia święta dzieci. Mszę świętą wieńczącą nabożeństwo sprawowali kapłani, którzy każdego miesiąca przybywają do Nowego Korczyna i modlą się wspólnie z wiernymi: ks. kan. Stanisław Kondrak z sanktuarium w Szczaworyżu, ks. dr Andrzej Kwaśniewski, który nieustannie dba o rozwój kultu św. Kingi w Nowym Korczynie, ks. kan. Marek Małczęć, proboszcz parafii w Starym Korczynie i dziekan dekanatu nowokorczyńskiego oraz proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie.
Wielkim powodem do radości była obecność licznych gości z odległych miejsc diecezji kieleckiej oraz z Małopolski. Pielgrzymi przybyli m.in. z Kielc, Miechowa, Pacanowa, Leszczyn, sześcioosobowa grupa z Nowego Sącza. Na zakończenie uroczystości p. Mieczysław Witowski- prezes Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu zaprosił zebranych na pielgrzymkę do Ederu na Węgry, która odbędzie się 8 kwietnia. Natomiast na kolejne czuwanie do Nowego Korczyna zapraszamy już 4 kwietnia.

Maria Błach
XVI CZUWANIE KU CZCI ŚW. kINGIXVI CZUWANIE KU CZCI ŚW. KINGI 7.02.17
W zimowy, mroźny wieczór najwierniejsi czciciele Św. Kingi przybyli do świątyni w Nowym Korczynie, by uczestniczyć w XVI czuwaniu modlitewnym. Po oddaniu czci relikwiom Świętej, p. Ligia Płonka wprowadziła wiernych w tematykę przygotowanych rozważań i legend.
Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kowalik- kustosz sanktuarium podkreślił, że ,,przekaz członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej i pana Krzysztofa Błacha był dobrą lekcją historii i przekazaną z nadzieją, że w historiach i legendach jest nie tylko wspomnienie ale i nauka na dzisiejsze czasy”. Tradycją stało się poświęcenie soli i wody, którą można zabrać dla siebie oraz osób chorych, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie. Wspólna modlitwa ożywiona przez członków Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą ogarnęła wiele naszych wspólnotowych i parafialnych problemów. Słowo ks. dr Andrzeja Kwaśniewskiego, który niezmiennie czuwa nad kultem Św. Kingi w Nowym Korczynie, skierowane w czasie Mszy św., jak podkreśla ks. kustosz- ,, jakże bardzo dowartościowało naszą pobożność i wiarę, która ożywia a dawne historie czyni życiowym wezwaniem do pogłębiania wiary.” Ks. dziekan Marek Małczęć w słowie przed apelem jasnogórskim mówił o wierności, która może pokonać czas i sprawić, że każda nasza ludzka miłość staje się odbiciem Bożej miłości i przez to czyni nas ludźmi czuwającymi.
Serdecznie dziękujemy za udział w czuwaniu kapłanom, którzy przybywają każdego miesiąca: ks. dr Andrzejowi Kwaśniewskiemu, ks. Stanisławowi Kondrakowi z sanktuarium w Szczaworyżu oraz ks. Markowi Małczęciowi ze Starego Korczyna. Wyrazy wdzięczności kierujemy do pielgrzymów, którzy bez względu na pogodę i inne przeciwności stale przybywają z Kielc, Miechowa, Pacanowa, Solca Zdroju oraz mieszkańcom dekanatu nowokorczyńskiego. Ks. Grzegorz Kowalik zaprasza: ,,Przybywajcie do św. Kingi i szukajcie jej wstawiennictwa. Nasze czuwanie może nie było liczne, ale jakże ubogacające duchowo”. Szczęść Boże.
Maria Błach
Kolędowanie z Grupą z Bejsc
ŻYCZENIA BOZONARODZENIOWE 2016
Życzę Wam najdrożsi w Chrystusie Bracia i Siostry, parafianie i goście wesołych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, spędzenia tego szczególnego czasu w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech w tę Noc Betlejemską, w którą wypełniło się Słowo, znikną wszelkie smutki i trudności, konflikty i nieporozumienia. Niech Oblicze nowo narodzonego Pana w Waszym sercu przemienia każdy Wasz dzień, niech napełni Was radością i pokojem, miłością i jednością. Niech obfitość Jego darów i łask spłynął na Was i towarzyszą Wam na wszystkie dni Nowego 2017 Roku. Szczęść Boże.
Jednocześnie zapraszam na czuwanie ku czci św. Kingi 3 stycznia we wtorek o godz. 17.00. Rozpoczniemy jasełkami w wykonaniu dzieci z naszej szkoły.
CZUWANIE I MODLITWA DO ŚWIĘTEJ KINGI 6.12.2016
SPRAWOZDANIE Z XIV CZUWANIA KU CZCI ŚW. KINGI W NOWYM KORCZYNIE

Uroczystość św. Mikołaja, którą w Kościele obchodzimy 6 grudnia, dla parafian Nowego Korczyna była czasem szczególnym. W tym dniu zakończyły się rekolekcje adwentowe oraz miało miejsce XIV czuwanie ku czci św. Kingi. Kolejny raz sanktuarium gościło wielu czcicieli Patronki naszej parafii. Niektórzy systematycznie przyjeżdżają do Nowego Korczyna, przynosząc swoje prośby i dziękczynienia.
Ks. proboszcz Grzegorz Kowalik - kustosz sanktuarium, serdecznie powitał pielgrzymów i parafian. Nabożeństwo rozpoczęło się ucałowaniem relikwii św. Kingi. Następnie przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej odczytali teksty opisujące życie św. Kingi, przybliżając zebranym najciekawsze wydarzenia oraz wspaniałą postawę Świętej wobec potrzebujących.
W grudniowym Czuwaniu uczestniczył ks. dr Andrzej Kwaśniewski- najwierniejszy pielgrzym i orędownik kultu św. Kingi w Nowym Korczynie, który poświęcił wodę i sól. Jak każdego miesiąca wierni mogli zabrać sól do domów. Przyszła kolej na modlitwę litanijną i zanoszenie próśb, z którymi pielgrzymi przybyli do sanktuarium. Zostały one przedstawione wraz z modlitwą różańcową przez ks. kustosza.
Przyszła pora na uroczystą Mszę św., która była uwieńczeniem rekolekcji adwentowych. Msza św. koncelebrowana była przez licznie przybyłych kapłanów. Głównym celebransem był ks. Stanisław Hatny - prowadzący rekolekcje w Nowym Korczynie, koncelebrowali: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, ks. kan. Stanisław Kondrak – kustosz sanktuarium w Szczaworyżu, ks. kan. Marek Małczęć – proboszcz parafii w Starym Korczynie i dziekan dekanatu nowokorczyńskiego, ks. Łukasz Bucki – wikariusz parafii w Solcu Zdroju oraz gospodarz nowokorczyńskiej parafii – ks. Grzegorz Kowalik. Po uroczystej liturgii, w którą zawsze włączają się parafianie Nowego Korczyna i odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego, wszyscy czciciele św. Kingi wrócili do domów, by radośnie przeżywać czas Adwentu i przygotowywać się na spotkanie Pana.
Maria Błach
Ostatnie Obrazy
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Modlitwa do Św. Kingi
Najdroższa Patronka nasza! Kingo święta! Tyś od zarania życia pałała gorącą miłością ku Bogu, ratowałaś Ojczyznę naszą w potrzebie i poddanych swoich wspierałaś hojnie w ubóstwie i cierpieniu, a z tronu niebieskiej chwały poprzez stulecia wypraszałaś i teraz wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i cuda. Wyjednaj nam, prosimy cię, u Boga łaskę, której tak gorąco pragniemy, a przede wszystkim odpuszczenie win, wytrwanie w dobrym, żywot cnotliwy i śmierć szczęśliwą.