Cautare:
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 4,036
· Najnowszy użytkownik: esugokyh
WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA W SZKOLE

WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA JANA PIOTROWSKIEGO ORDYNARIUSZA DIECEZJI KIELECKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM KORCZYNIE

,,Bądź pozdrowiony Gościu nasz…”- tak radosnym śpiewem uczniowie, nauczyciele i licznie zgromadzeni przywitali dostojnego gościa w Zespole Szkół w Nowym Korczynie. Jego Eminencja Ks. Bp. Jan Piotrowski przybył dn. 5 grudnia 2016r. o godz. 11.00 w towarzystwie Dziekana dekanatu nowokorczyńskiego, ks. Marka Małczęcia oraz proboszcza naszej parafii Ks. Grzegorza Kowalika. Przybyłych gości serdecznie powitała p. dyrektor Barbara Karnawalska. Następnie udzieliła głosu przedstawicielom uczniów. Szkołę Podstawową reprezentowała przewodnicząca szkoły Gabrysia Stankiewicz, która pięknie przedstawiła ciekawe informacje dotyczące szkoły. Przedstawicielem Gimnazjum była Julia Szafraniec. Od niej Ks. Biskup i zebrani goście poznali sylwetkę patronki szkoły.
Przyszła kolej na zaprezentowanie talentów naszych uczniów. Tą część spotkania rozpoczął 3- latek, uczęszczający do Punktu Przedszkolnego w Nowym Korczynie: Maciuś Szczepanek. Chłopiec powiedział wierszyk i zaśpiewał piosenkę ukazując wielki talent i swobodę. Pięknie podziękował za brawurowe oklaski i wprowadził radosny nastrój. Nawiązując do zakończonego Roku Miłosierdzia w kościele katolickim, uczniowie Gimnazjum przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym wykorzystane zostały fragmenty ,,Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej, przybliżające głębokie prawdy o Bożym miłosierdziu. Uczniów przygotował katecheta pan Krzysztof Błach, zaś o piękną oprawę muzyczną wzbogacającą przedstawienie zadbał pan Radosław Kornaś. Na tak wspaniałej uroczystości nie mogło zabraknąć zespołu ,,Wianeczek”, który od lat w szkole podstawowej prowadzi p. Urszula Strzelecka. Dzieci zaśpiewały przyśpiewki i zaprezentowały tańce ludowe.
Następnie Ks. Biskup Jan Piotrowski wręczył legitymacje członkowskie przedstawicielom Szkolnego Koła Caritas, które od ponad roku działa w Zespole Szkół i skierował swoje słowo do zebranych. Dzieci były zachwycone spotkaniem i żywiołowo odpowiadały na prośby ks. Biskupa. Przyszła kolej na wyrażenie swojej wdzięczności za obecność Jego Eminencji pośród nas. Jako pierwsze uczyniły to dyrekcje Zespołu Szkół, pani Barbara Karnawalska i pani Małgorzata Stefańska. Przedstawicielki uczniów wręczyły Gościowi pięknego anioła wykonanego przez uczniów. Słowa wdzięczności wyraził wójt gminy Nowy Korczyn, p. Paweł Zagaja i wręczył Księdzu Biskupowi obraz przedstawiający Nowy Korczyn. Do podziękowań dołączyli pracownicy Zespołu Szkół: Ryszard Zapiórkowski i Halina Pietrzyk i Rada Rodziców: Magdalena Piotrowska i Katarzyna Stefańska. Na zakończenie wszyscy zebrani zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z Księdzem Biskupem.
Znakomity gość przemawiając podkreślił, że nie wizytuje szkół. Są one przecież instytucjami świeckimi. Podziękował za zaproszenie i możliwość spotkania w gronie całej. Pomysł zrodził się w czasie wizytacji kanonicznej w naszej parafii, kiedy pięknie zaprezentowali szkołę Ania Błach i Hubert Bania. Całe wydarzenie i przygotowanie do niego było szczególnym wydarzeniem, które zjednoczyło wszystkich: nauczycieli, dzieci i młodzież oraz rodziców i pracowników obsługi. Szkoła zaprezentowała się z najlepszej strony. Wszyscy uczniowie zachowali się wzorowo i swoją postawą pokazali, że szanują gościa i z wielką życzliwością przyjmują go w szkole. Atmosfera jaka powstała po wystąpieniach uczniów, dyrekcji, pana Wójta i ks. Biskupa była naprawdę rodzinna i podniosła. Dzięki temu spotkaniu przekonaliśmy się wszyscy, że warto podejmować trud nauki i wychowania w tym właśnie miejscu, jakim jest nasza szkoła. Potrafimy pokazać to, co jest w nas najlepsze. Jednocześnie wszystko odbyło się bardzo sprawnie i pomimo tak wielkiej liczby uczniów zgromadzonych w jednym miejscu. Nauczyciele przekonali się, że mogą być dumni ze swoich uczniów, a uczniowie dali z siebie wszystko i sprawdzili się jako artyści i wychowankowie. Każda społeczność potrzebuje takiego spotkania z pasterzem diecezji. Prawie wszyscy jesteśmy przecież wierzący i chcemy pogłębiać naszą wiarę. Ks Biskup nie krył zachwytu i zafascynowania szkołą i wyraził to w swoim wystąpieniu. Podzielił się refleksją związaną z życiem duchowym kościoła naszej diecezji i misji. Zakończył wspólną modlitwą.

REKOLEKCJE
WIZYTACJA PARAFII PRZEZ KS BPA ORDYNARIUSZA

W dniu 6.11.2016 ks bp odynariusz Jan Piotrowski wizytował parafię Nowy Korczyn. Powitaliśmy go na pierwszej mszy św. o godz 8.00. W imieniu parafii przemówił Jerzy Szarawaski, a chlebem i solą powitali go Teresa Dybała i Henryk Krrupski. Do liturgii przyczyniła się p. Alicja Krzyżańska i p. Czupryna. Na początku liturgii ks. Proboszcz przedstawił wyczerpujące sprawozdanie z życia parafialnego w latach 2008-20015, w wymiarze duchowym i materialnym. Po mszy św. udaliśmy św. udaliśmy się na cmentarz parafialny z procesją różańcową, w której przewodniczyli nasi parafianie z koła różańcowego. Na drugiej mszy św o godz. 11.00 ks biskup spotkał się z parafianami działającymi w naszej wspólnocie apostolsko. W liturgii mszy św. wzięli udział Julia Piotrowska, Kasia i Ola Cerazy, Franciszek Stefański. Podziękowali ks biskupowi Gabrysia Stankiewicz i Paweł Kaleta. Liturgię przygotowali katecheci: Maria i Krzysztof Błach, nagłośnienie i scholę parafialną przygotował pan Radosław Kornaś. Po niej działalność tych grup prezentowały osoby szczególnie aktywne i zaangażowane w życie parafialne: Kasia Cerazy Scholę parafialną, p. Artur Jaroszek Orkiestrę im. Jana III Sobieskiego, p. Katarzyna Stefańska rodziców i dzieci pierwszokomunijne, Ania Błach Kandydatów do bierzmowania, Przemek Dębski ministrantów, Hubert Bania Szkolne Koło Caritas. Przedstawiciele tych grup mówili szczerze i otwarcie i ujęli ks. Biskupa, który zaproponował wizytę w naszej szkole (zazwyczaj tego nie czyni) dnia 5 grudnia tego roku. Na zakończenie wystąpiła nasza orkiestra parafialna. Na ostatniej mszy św. podziękowali ks. Biskupowi Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Gołdyn, Piotr Strach zastępca Wójta i przedstawiciele Rady Parafialnej Jolanta Motyl i Ryszard Tokarz przekazując ornat i różańce misyjne od parafian w darze dla ks. Biskupa. Po tej mszy św. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Parafialnej, Samorządu Gminy, dyrekcji Zespołu Szkół, Stowarzyszeń Miłośników Ziemi Korczyńskiej i Korczynian Nad Nidą, Róż różańcowych, jednostki OSP, Orkiestry i pracowników parafii. Wszyscy więc parafianie mieli okazję spotkać się z pasterzem naszej diecezji.
XIII CZUWANIE KU CZCI ŚW KINGI
SPRAWOZDANIE Z XIII CZUWANIA W NOWYM KORCZYNIE

Weszliśmy w drugi rok czuwań modlitewnych w sanktuarium ku czci św. Kingi w Nowym Korczynie. Po raz trzynasty cieszyliśmy się obecnością pielgrzymów w nowokorczyńskiej świątyni i wspólnie zanosiliśmy modły do św. Kingi. Zgodnie z tradycją ks. proboszcz Grzegorz Kowalik powitał przybyłych i zaprosił do oddania czci relikwiom Świętej.
Przepiękne rozważania na temat Bożego miłosierdzia przeplatane śpiewem przygotowali uczniowie Samorządowego Gimnazjum im. Świętej Kingi z Nowego Korczyna pod kierunkiem katechety p. Krzysztofa Błacha oraz p Radosława Kornasia, nauczyciela muzyki. Występ młodzieży poprzedziła prezentacja multimedialna ukazująca życie św. s. Faustyny Kowalskiej. Następnie ks. dr Andrzej Kwaśniewski poświęcił wodę i sól. Wszyscy obecni zabrali sól do domów. Podczas modlitwy różańcowej zostały zanoszone liczne prośby przybyłych przez wstawiennictwo św. Kingi w różnych intencjach. Różaniec prowadziła nowokorczyńska młodzież.
Uwieńczeniem spotkania była uroczysta Msza św., którą celebrował Ks. Stanisław Kondrak ze Szczaworyża, koncelebrowali: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, ks. dziekan Marek Małczęć ze Starego Korczyna oraz ks. proboszcz Grzegorz Kowalik. Homilię wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski i podsumował rok czuwań. Liturgię Słowa przygotowali parafianie Nowego Korczyna. Każdy mógł skorzystać z sakramentu pokuty. Pielgrzymi przybyli do sanktuarium z licznych miejsc diecezji kieleckiej. Wśród nich były osoby, które systematycznie przybywają do Nowego Korczyna. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy czynnie włączają się w szerzenie kultu św. Kingi w swoich parafiach.
Maria Błach
CZUWANIE 4.10.2016Kolejny raz czciciele św. Kingi udali się do Nowego Korczyna, gdzie znajduje się Sanktuarium Świętej. W październiku spotkanie przypadło w uroczystość św. Franciszka z Asyżu- 4.10.16. Już po raz XII Nowy Korczyn gościł pielgrzymów na czuwaniu. O godzinie 17.00 w świątyni zebrali się parafianie oraz przybyli goście. Wszystkich zebranych powitał Kustosz Sanktuarium- Ks. Proboszcz Grzegorz Kowalik. Oddając cześć Świętej Kindze wierni ucałowali jej relikwie.
Wielki wkład w przebieg uroczystości wnieśli uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Sobkowie. Przybyli do Nowego Korczyna z przedstawieniem nawiązującym do 1050. Rocznicy Chrztu Polski pt. ,, Gdzie Chrzest tam nadzieja”. Montaż słowno- muzyczny wzbogacony był prezentacją multimedialną. Młodzież wraz z opiekunami pozostali do końca czuwania, włączając się do wspólnej modlitwy.
Po przedstawieniu Ks. proboszcz poświęcił sól, którą każdy mógł zabrać do domu. Modlitwę różańcową połączoną z intencjami wiernych prowadziła młodzież z Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie. Modlitwy za różne stany odczytały członkinie Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą.
Uwieńczeniem spotkania ku czci św. Kingi była uroczysta Msza święta, koncelebrowana przez przybyłych kapłanów. Mszy św. przewodniczył ks. wikary parafii Solec Zdrój- Ks. Łukasz Bucki. On też wygłosił homilię. Wspólnie modlili się: Ks. Kustosz Sanktuarium w Szczaworyżu- Ks. kan. Stanisław Kondrak, Ks. dziekan dekanatu nowokorczyńskiego- Ks. kan. Marek Małczęć oraz proboszcz parafii p.w. Trójcy Świętej i kustosz sanktuarium Św. Kingi w Nowym Korczynie- Ks. Grzegorz Kowalik. Liturgię Słowa przygotowali parafianie, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Na zakończenie czciciele św. Kingi odśpiewali Apel Jasnogórski i przyjęli Boże błogosławieństwo. Każdy mógł skorzystać z sakramentu pokuty oraz ucałować relikwie św. Franciszka z Asyżu. Przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy na kolejne listopadowe czuwanie ku czci św. Kingi do Sanktuarium w Nowym Korczynie.

Maria Błach
CZUWANIE 6.09.2016

SPRAWOZDANIE Z XI CZUWANIA W SANKTUARIUM ŚW. KINGI W NOWYM KORCZYNIE
Miesiąc wrzesień przyniósł ze sobą kolejne czuwania w Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie. Z wielką radością spotkali się po raz XI czciciele św. Kingi- zarówno miejscowi parafianie jak i licznie przybyli pielgrzymi z Kielc i okolicznych miejscowości. Po wakacyjnej przerwie Ksiądz Kustosz Grzegorz Kowalik— proboszcz parafii p.w. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie serdecznie powitał wszystkich zebranych i zaprosił do oddania czci relikwiom Świętej.
W modlitewny nastrój wiernych wprowadziła schola ,, Albertowe Słoneczka”, która działa przy parafii św. Brata Alberta w Busku Zdroju. Wykonawcy przepięknych pieśni zaprosili wszystkich zebranych do wspólnego śpiewu i modlitwy.
Ks. dr Andrzej Kwaśniewski, który od początku czuwa i wspomaga nowokorczyńskie sanktuarium, skierował swoje słowo do wiernych oraz poświęcił sól, którą pielgrzymi zabrali do swoich domów. Następnie przyszła kolej na adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę litanijną do świętej Kingi oraz modlitwy w różnych intencjach, którą w tym miesiącu poprowadziły panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą.
Modlitwa różańcowa zanoszona była w licznych intencjach, z którymi przyjechali czciciele św. Kingi. Kulminacyjnym momentem była uroczysta Msza św., odprawiana przez licznie przybyłych kapłanów. Eucharystii przewodniczył Ks. Witold Świąder, koncelebrowali: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, ks. dziekan Marek Małczęć, ks. Stanislaw Kondrak oraz proboszcz nowokorczyńskiej parafii i kustosz sanktuarium ks. Grzegorz Kowalik. Liturgię Słowa przygotowali parafianie Nowego Korczyna oraz przedstawiciele pielgrzymów. Homilię wygłosił ks. Witold Świąder, swoje słowo do wiernych skierował również ks. Kwaśniewski oraz ks. Małczęć. Msza św. zakończyła się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
Wśród licznie przybyłych pielgrzymów byli przedstawiciele kieleckich parafii: św. Wojciecha, św. Józefa Robotnika, św. Franciszka z Asyżu, św. Karola Boromeusza, Wniebowzięcia NMP ( Katedra kielecka), św. Jadwigi, Miłosierdzia Bożego, św. Stanisława Bp. i Męczennika oraz parafii św. Marii Magdaleny z Chełmc i św. Rozalii i Marcina z Zagnańska. Bardzo liczną grupę stanowili jak każdego miesiąca przedstawiciele Kursu Przewodników, Studium Historii Diecezji Kieleckiej, ADK. Każdy mógł skorzystać z sakramentu pokuty. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za udział we wrześniowym czuwaniu oraz zapraszamy na kolejne, które odbędzie się 4 października 2016r.
Maria Błach
II PIELGRZYMKA DIECEZJALNA DO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI

Już po raz drugi dnia 23 lipca 2016r. Ks. Kustosz Grzegorz Kowalik, parafia pw. Św. Trójcy stała się organizatorem i gospodarzem Pielgrzymki Diecezjalnej do Relikwii Św. Kingi – pod honorowym patronatem ks. bp. Jana Piotrowskiego Ordynariusza Diecezji Kieleckiej oraz Adama Jarubasa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
Współorganizatorami byli: Władze Samorządowe i Gminne na czele z Panem Wójtem Gminy Nowy Korczyn Pawłem Zagają, Gminny Ośrodek Kultury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, Zespół Szkół oraz Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie.
Pielgrzymów przybywających do Nowego Korczyna od godziny dziewiątej witała wspaniała słoneczna pogoda oraz miejscowi przewodnicy.
Goście pielgrzymkowi do godziny jedenastej mieli możliwość zwiedzania zabytków Nowego Korczyna zakończonego przy źródełku św. Kingi. Po krótkim rysie historycznym i wspólnej modlitwie przy figurze św. Kingi nastąpiło procesjonalne przejście uczestników do kościoła p.w. św. Stanisława. Tam wierni mogli przystąpić do spowiedzi i ucałować relikwie św. Kingi oraz złożyć przyniesione białe róże wraz z intencjami do świętej. Mogli również zaopatrzyć się w wodę z cudownego źródełka św. Kingi.
O godzinie 12.30 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Piotrowskiego ordynariusza kieleckiego, z udziałem wielu kapłanów diecezji kieleckiej i tarnowskiej. Przystępujący do komunii świętej mieli możliwość skorzystania z daru odpustu zupełnego.
Po mszy świętej odpustowej około godziny 13.30 nastąpił uroczysty przejazd historycznej pary książęcej - św. Kingi i księcia Bolesława Wstydliwego oraz przejście uczestników w korowodzie do Rynku w Nowym Korczynie. Tam Koła Gospodyń zaprosiły Gości na kiermasz kulinarny, a młodzież gimnazjalna - w krótkiej inscenizacji plenerowej przypomniała „ Przepowiednię św. Kingi” związaną z bytnością księżnej w Nowym Mieście Korczynie.
Podsumowaniem uroczystości odpustowych ku czci naszej Korczyńskiej Pani - kochanej i czczonej przez parafian od wieków był występ scholi parafialnej.
Do uświetnienia tegorocznych obchodów Wspomnienia Liturgicznego Św. Kingi przyczynili się również: Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich, Orkiestra Parafialna im. Jana III Sobieskiego, Poczty Sztandarowe, Schola działająca przy Parafii Nowy Korczyn, Stowarzyszenie Korczynian nad Nidą, Policja, Przewodnicy z Kursu Diecezjalnego w Kielcach, Przewodnicy Szkolni z Gimnazjum, oraz Pielgrzymi z różnych parafii naszej Kieleckiej Diecezji oraz duża grupa ze Starego Sącza, wraz ze społecznością lokalną Parafii i Gminy Nowy Korczyn.
Maria Błach
ZAPYTANIE OFERTOWE

POŚWIĘCENIE MOTOCYKLI 15 MAJA W KOŚCIELE P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA MSZY ŚW. O GODZ. 12.00
CZUWANIE I MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEJ KINGI 7 MAJA 2016 R.

Po raz dziewiąty czciciele św. Kingi spotkali się w Nowym Korczynie. Uroczystość majowa miała wyjątkowy charakter, gdyż miała miejsce nie w pierwszy wtorek miesiąca lecz w wigilię Uroczystości św. Stanisława b. m. To właśnie święty ze Szczepanowa jest patronem kościoła klasztornego, który powstał z inicjatywy św. Kingi. Dlatego dnia 7 maja 2016 r. wierni oddali cześć zarówno św. Kindze jak i św. Stanisławowi. Zaś 8 maja przypada odpust w parafii Nowy Korczyn, który przedłużył modlitewny, świąteczny czas.
Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się o godz. 18.00 powitaniem przez ks. Grzegorza Kowalika- kustosza sanktuarium w Nowym Korczynie oraz ucałowaniem relikwii św. Kingi. Następnie młodzież i dzieci wraz z opiekunami z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego z Pacanowa na tle nastrojowej muzyki, przedstawiła fragmenty ,,Kazań” Piotra Skargi. Było to pięknym podkreśleniem jubileuszu 1050- lecia Chrztu Polski, który w tym roku przeżywamy. Kolorytu dodały piękne stroje nawiązujące do epoki, w których wystąpili młodzi aktorzy. Po montażu słowno- muzycznym ks. dr Andrzej Kwaśniewski poświęcił sól i wierni mogli zabrać ją do domów, co stało się tradycją nowokorczyńskich spotkań. Następnie zebrani pogrążyli się w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem odmawiając litanię do św. Kingi oraz modlitwy w różnych intencjach zanoszone przez parafian z Nowego i Starego Korczyna. Odśpiewana została litania do NMP. Również podczas majowej uroczystości wierni mogli przedstawić swoje gorące prośby zanoszone przez wstawiennictwo NMP oraz św. Kingi. Wszyscy zebrani odmówili wspólnie modlitwę różańcową.
Comiesięczna Eucharystia sprawowana była przez licznie przybyłych kapłanów. Ks. dr Andrzej Kwaśniewski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego i Studium Historii Diecezji Kieleckiej przewodniczył Mszy św. Koncelebrowali przybyli kapłani: ks. dziekan Marek Małczęć- proboszcz parafii w Starym Korczynie, ks. Stanisław Kruszyński oraz proboszcz parafii w Nowym Korczynie i kustosz sanktuarium- ks. Grzegorz Kowalik. Podczas homilii ks. Andrzej Kwaśniewski przypomniał zebranym, że kościół nowokorczyński jest pierwszą świątynią w Polsce, wybudowaną ku czci św. Stanisława b. m. Miało to miejsce tuż po kanonizacji świętego z inicjatywy św. Kingi i jej męża Bolesława Wstydliwego. Dlatego należy łączyć kult św. Kingi i św. Stanisława. W przygotowanie Liturgii Słowa włączyli się parafianie oraz uczniowie Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie, którzy czczą św. Kingę jako patronkę swojej szkoły. Ks. Kustosz podziękował wszystkim przybyłym oraz zaangażowanej młodzieży. Przed Apelem Jasnogórskim swoje słowo skierował ks. dziekan zachęcając wszystkich do realizowania w swoim życiu słów Apelu Jasnogórskiego, tak jak to czynili św. Stanisław i św. Kinga. Właśnie ta modlitwa zakończyła kolejne już spotkanie w sanktuarium.
W dniu czuwania Nowy Korczyn odwiedzili licznie przybyli pielgrzymi z Kielc, z Kursu Przewodników, z Sobkowa, Starego Korczyna oraz pielgrzymi indywidualni. Każdy mógł skorzystać z sakramentu pokuty i w jak najlepszy sposób przygotować się do odpustu parafialnego, który parafianie i przybyli goście przeżywają w Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Maria Błach
CZUWANIE I MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEJ KINGI 5.04.2016 R
Ostatnie Obrazy
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Modlitwa do Św. Kingi
Najdroższa Patronka nasza! Kingo święta! Tyś od zarania życia pałała gorącą miłością ku Bogu, ratowałaś Ojczyznę naszą w potrzebie i poddanych swoich wspierałaś hojnie w ubóstwie i cierpieniu, a z tronu niebieskiej chwały poprzez stulecia wypraszałaś i teraz wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i cuda. Wyjednaj nam, prosimy cię, u Boga łaskę, której tak gorąco pragniemy, a przede wszystkim odpuszczenie win, wytrwanie w dobrym, żywot cnotliwy i śmierć szczęśliwą.