Cautare:
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 4,036
· Najnowszy użytkownik: esugokyh
CZUWANIE I MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEJ KINGI 5.04.2016 R

Rozpoczynamy miesiąc kwiecień od wspomnień wielkich wydarzeń. Drugiego kwietnia obchodziliśmy 11 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, 3 kwiecień – Niedziela Bożego Miłosierdzia, obecnie trwa Tydzień Miłosierdzia. W tym wyjątkowym dla Kościoła czasie przypadł kolejny pierwszy wtorek miesiąca, a wraz z nim już ósme czuwanie przy św. Kindze w Sanktuarium, w Nowym Korczynie. Piękna pogoda zachęciła czcicieli św. Kingi do licznego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Wierni zebrali się w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, gdzie wszystkich powitał kustosz Sanktuarium Ks. Grzegorz Kowalik. Spotkanie rozpoczęło się od ucałowania relikwii św. Kingi. Następnie schola działająca przy parafii pw. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie zaprezentowała homilię, którą wygłosił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas Mszy św. i kanonizacji bł. Kingi w Starym Sączu dnia 16 czerwca 1999 roku. Piękne słowa Ojca Świętego przeplatane były śpiewem pieśni podkreślających radosny charakter okresu wielkanocnego, który obecnie przeżywamy w Kościele. Oprawę muzyczną uroczystości przygotował prowadzący scholę, pan Radosław Kornaś.
Ważnym elementem każdego spotkania jest poświęcenie soli, która zostaje zabrana przez wiernych do domów. Po poświęceniu nadeszła kolej na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, odmówienie litanii do św. Kingi. Parafianki z Łęki, Podraja i Podzamcza odczytały modlitwy prośby w różnych intencjach. Kolejnym krokiem była wspólna modlitwa różańcowa poprzedzona odczytaniem licznych wezwań zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo św. Kingi, z którymi przybyli do sanktuarium liczni pielgrzymi. W tym miesiącu oprócz parafian Nowego Korczyna gościliśmy grupę z Pacanowa oraz m.in. przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich ze Starego Korczyna, które ze swoim pięknym śpiewem włączyły się w Liturgię Słowa podczas Mszy św. i zaśpiewały psalm responsoryjny.
Niesamowitym przeżyciem była uroczysta Msza św., którą koncelebrowało sześciu kapłanów. Mszy św. przewodniczył ks. dr Mirosław Cisowski - Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Kieleckiej. Mszę św. koncelebrowali: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego i Studium Historii Diecezji Kieleckiej (który czuwa nad rozwojem kultu św. Kingi w Nowym Korczynie,służy wsparciem i radą), ks. kan. Marek Małczęć - dziekan dekanatu nowokorczyńskiego, proboszcz parafii Stary Korczyn, ks. kan. Stanisław Kondrak z parafii Szczaworyż, ks. kan. Witold Świąder oraz proboszcz parafii w Nowym Korczynie ks. Grzegorz Kowalik. Ks. dr Mirosław Cisowski wygłosił homilię, w której nawiązał do Roku Jubileuszowego, który obecnie przeżywamy. Przypomniał, że ziemie położone nad Wisłą są świadkami wydarzeń związanymi z Chrztem Polski. Tu powracamy do korzeni naszej wiary, o którą trzeba dbać, byśmy ją zachowali, by była wiarą żywą.
Na zakończenie Mszy św. słowo do zebranych skierował ks. kan. Stanisław Kondrak, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu i zaprosił zebranych na czuwania modlitewne do swojej parafii. Pierwsze z nich odbędzie się w drugą środę maja (11.05). Jest to wspaniałą okazją do oddania czci Matce Bożej Łaskawej. Na zakończenie Mszy św. wszyscy włączyli się w modlitwę Apelu Jasnogórskiego.
Oprawę liturgiczną przygotowali parafianie Nowego Korczyna oraz Starego Korczyna. Podczas całej uroczystości wierni mogli skorzystać z sakramentu pokuty. Ksiądz Kustosz podziękował wszystkim zebranym za tak liczne przybycie. Już niecierpliwie czekamy na kolejne spotkanie modlitewne, które wyjątkowo odbędzie się w sobotę 7 maja- w wigilię uroczystości św. Stanisława Biskupa Męczennika. Dnia 8 maja w Nowym Korczynie przypada odpust parafialny. Zapraszamy wszystkich czcicieli św. Kingi i św. Stanisława na obydwie uroczystości.

Maria Błach
CZUWANIE I MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEJ KINGI 1.03.2016 r
Kolejne siódme już czuwanie w sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie przypadło na okres Wielkiego Postu w kościele katolickim. Odbyło się zgodnie z planem, w pierwszy wtorek miesiąca, czyli 1 marca 2016 r. W ten czas pokuty przybyłych na modlitwę do kościoła p. w. św. Stanisława, przywitał ks. proboszcz parafii - kustosz Grzegorz Kowalik. Szczególnie gorąco powitał przybyłych pielgrzymów z Archiwum Diecezjalnego z Kielc z ks. dyrektorem dr Andrzejem Kwaśniewskim, kursantów Kursu Przewodników po Diecezji Kieleckiej, wiernych; z parafii: Stary Korczyn, Strożyska, Solec Zdrój, Lisów. Nie zabrakło na tej comiesięcznej modlitwie przy relikwiach św. Kingi ks. dziekana Marka Małczęcia - Proboszcza Parafii p. w. św. Mikołaja w Starym Korczynie. Na specjalne zaproszenie ks. proboszcza do sanktuarium św. Kingi z diecezji tarnowskiej, przybył ks. dr Edward Kabat - poeta i rzeźbiarz, który gorliwie modli się do Korczyńskiej Patronki, sam tworzy modlitwy i organizuje stowarzyszenie ku czci tej świętej.
Na powitanie wszyscy przybyli ucałowali relikwie, które na czas rozważań i odprawianej mszy św. zostały wystawione na głównym ołtarzu.
W związku z tym, że czas Wielkiego Postu jest okresem wielu wyrzeczeń i rozważań nad swoim życiem, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie zaprezentowali uczestnikom czuwania, fragmenty dzieła Jana Długosza ,, Święta Matka Kinga - Żywot Świętej Kingi według Jana Długosza". Ta wspaniała niegdyś Nowokorczyńska Pani to wielki dar dla naszego narodu, a swoim życiem zawsze dawała świadectwo wielkiej miłości do Ojczyzny, ludu, rodziny, a w szczególności do Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Trójcy Świętej. Żyła bardzo skromnie, w ascezie, umartwianiu się, poście, posłuszeństwie i modlitwie. Jan Długosz również tak jak św. Kinga, związany w dzieciństwie z Nowym Miastem Korczynem, darzył dużą czcią Dobrodziejkę Korczyńską i poświęcając Jej swoje wspaniałe dzieło, dostarczył nam wszelkich informacji o Jej życiu.
Następnie ks. Andrzej Kwaśniewski tradycyjnie już poświęcił sól, którą św. Kinga odkryła
w Bochni i do której przywiązywała bardzo dużą wagę. Wierni mogli zabrać poświęconą sól do swoich domów jako symbol wiary i życia.
W dalszej części uroczystości ks. Grzegorz Kowalik odczytał intencje przybyłych osób, które dotyczyły próśb o uzdrowienie, o miłość i zgodę w rodzinie, o wyjście z nałogów, o błogosławieństwo w różnych ważnych sprawach. W tym też czasie czytane były modlitwy do św. Kingi przez parafianki ze wsi Łęka. Wszyscy wspólnie odmówili różaniec, zaśpiewali kilka pieśni wielkopostnych i na cześć św. Kingi, po czym nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu.
Liturgii świętej przewodniczył ks. Edward Kabat, który również wygłosił homilię. Nawiązał do życia św. Kingi w ubóstwie, jej wyrzeczeń i postów. Podkreślił ej wielką miłość do Boga, modlitwy i poświęcenie się służbie zakonnej. Zwrócił uwagę na samotność współczesnego człowieka i jego izolację od innych oraz brak miłości, co powoduje osierocenie i zubożenie uczuciowe. Mszę św. koncelebrowali księża: ks. Marek Małczęć, ks. Grzegorz Kowalik i ks. Andrzej Kwaśniewski. We mszy św. czynnie uczestniczyli wierni, którzy czytali modlitwy i śpiewali psalm.
Na zakończenie odśpiewano wspólnie Apel Jasnogórski.
Ks. Grzegorz Kowalik podziękował przybyłym za wspólną modlitwę i rozważania oraz uczestnictwo we mszy świętej. Zaprosił wszystkich na kolejne czuwanie przy relikwiach św. Kingi, które przypadnie w dniu 5 kwietnia.

Ligia Płonka
CZUWANIE W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGOComiesięczne Czuwanie ze św. Kingą w Nowym Korczynie w lutym wypadło w piękne i niesłychanie wymowne Święto Ofiarowania Pańskiego. Już po raz szósty pielgrzymi i parafianie zebrali się by oddać cześć św. Kindze. Wszystkich przybyłych powitał kustosz sanktuarium ks. Grzegorz Kowalik. Uroczystość rozpoczęła się ucałowaniem relikwii św. Kingi, które w Nowym Korczynie znajdują się od wielu lat.

PROGRAM SPOTKAŃ MODLITEWNYCH KU CZCI ŚWIĘTEJ KINGI


Po raz kolejny 5 stycznia 2016r. zebrali się w Nowym Korczynie czciciele św. Kingi. Wszystkich przybyłych powitał ks. Grzegorz Kowalik- proboszcz parafii i kustosz powstałego 16.12. 2015r. Diecezjalnego Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie. Uroczystość rozpoczęła się oddaniem czci św. Kindze i ucałowaniem jej relikwii. Następnie odbyło się przedstawienie ,,Jasełek misyjnych” przygotowanych przez uczniów kl. IIa Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie, pod czujnym okiem katechetki p. Marii Błach oraz p. Bogusławy Woźniak. Wystąpił również zespół dziecięcy ,,Wianeczek” działający przy szkole podstawowej, a prowadzony przez p. Urszulę Strzelecką. Nie zabrakło pięknego śpiewu kolęd wykonanych przez p. Halinę Wilk.
Podobnie jak przy poprzednim spotkaniu została poświęcona sól, którą wszyscy zebrani mogli zabrać do domów. Przedstawiciele parafii odczytali modlitwy do św. Kingi.
Ks. Proboszcz Grzegorz Kowalik odczytał liczne prośby i podziękowania skierowane przez pielgrzymów, następnie poprowadził modlitwę różańcową. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kan. Marek Małczęć - dziekan dekanatu nowokorczyńskiego, proboszcz parafii św. Mikołaja w Starym Korczynie. Homilię wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski, , dyrektor Archiwum Diecezjalnego i Studium Historii Diecezji Kieleckiej, który od samego początku czynnie włączył się w szerzenie kultu św. Kingi. Zwrócił szczególną uwagę na czystość intencji, która jest tak ważna w modlitwie chrześcijanina. Liturgię Słowa przygotowali parafianie Nowego Korczyna. Uroczystą Mszę św. zakończył Apel Jasnogórski.
Obok parafian biorących udział w czuwaniu, sanktuarium nawiedzili pielgrzymi z Kursu dla Diecezjalnych Przewodników, także z Solca Zdroju oraz Pacanowa. Wszyscy pielgrzymi mogli skorzystać z sakramentu pokuty oraz przygotować intencje modlitw do św. Kingi. Nastrój spotkania był bardzo radosny, tak jak radosny jest czas Bożego Narodzenia, który przeżywamy.
Kolejne spotkanie w Diecezjalnym Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie odbędzie się 2 lutego 2016r. o godz. 18.00.
Link

CZUWANIE I MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEJ KINGI 1 GRUDNIA 2015


W Nowym Korczynie dnia 1 grudnia odbyło się w adwentowe czuwanie przy relikwiach św. Kingi. Ks. Józef Majchrzyk przygotował rozważania o początkach naszej wiary. Rozważanie było obrazowane pokazem slajdów z miejsc świętych na terenie Rzymu; dotyczyło świętych: Piotra, Cecylii, Agnieszki, Konstancji. Był to program realizowany w ramach przygotowań do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. Ponadto młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Buska – Zdroju po kierunkiem księdza Józefa wykonała pieśni gregoriańskie. Ważnym punktem spotkania było poświęcenie soli - symbolu naszej wiary. Pielgrzymi zabrali do domów święconą sól św. Kingi. Nabożeństwo do św. Kingi poprowadził ks. proboszcz Grzegorz Kowalik. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Adam Kaczmarczyk, który kolejny raz przybył z pielgrzymami z parafii Ducha Świętego w Kielcach. Kazanie na temat idei czuwania ze św. Kingą i adwentu wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski - Dyrektor Archiwum Diecezjalnego. Z parafii Stary Korczyn przybył również ks. dziekan nowokorczyński Marek Małczęć. Wierni mieli możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz wypisania intencji modlitw na przygotowanych kartkach. Liczna grupa parafian nowokorczyńskich włączyła się czytania liturgiczne i modlitwę wiernych oraz odmawiała przygotowane modlitwy do św. Kingi. Nastrój czuwania był radosny i podniosły, bowiem adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Kolejne czuwanie dnia 5 stycznia 2016 roku o godzinie 18 00..
Facebook: Link
CZUWANIE W NOWYM KORCZYNIE
MODLITWA
ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. KINGI
ZAPRASZAMY NA CZUWANIE DO KOŚCIOŁA P.W. ŚW. STANISŁAWA B. I M. W NOWYM KORCZYNIE W KAŻDY PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA. 1 WRZEŚNIA 2015 R.
6 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
3 LISTOPADA 2015 R.
1 GRUDNIA 2015 R.

Program spotkania:
• 19.00 – Czuwanie przygotowane przez scholę parafialną
• 19.40 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
• Modlitwa różańcowa w intencjach uczestników, które podają na kartkach
• Koronka do Miłosierdzia Bożego
• Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty
• 20.30 - Apel jasnogórski
• 21.00 – Msza św
• Zakończenie
Organizacja wyjazdu dla pielgrzymów z Kielc i okolic przez przewodników kursu Archiwum Diecezji Kieleckiej; tel. 516326722.
PIELGRZYMKA DIECEZJALNA
Zapraszam na pielgrzymkę diecezjalną w dniu 25 lipca tego roku do Nowego Korczyna. To miejsce uświęcone zostało obecnością i życiem św. Kingi. Na zamku korczyńskim przygotowywała się do małżeństwa i życia społecznego w czystości. To tutaj zrodziło się jej powołanie i idea szlachetnej posługi wśród ludzi. Będziemy prosić przez wstawiennictwo św. Patronki Nowego Korczyna o dary Ducha Świętego i wrażliwość na drugiego człowieka w dzisiejszym trudnym świecie dla wszystkich samorządowców i pielgrzymów, którzy mogą uzyskać odpust zupełny. W tym dniu możemy zwiedzić zabytki Nowego Korczyna, wśród których szczególne miejsce zajmuje klasztor pofranciszkański i żródełko św. Kingi.
Porządek spotkania:
9.00-10.00 – Przyjazd i rejestracja grup pielgrzymkowych
10.00-11.00 – Zwiedzanie Nowego Korczyna, zakończone przy źródełku św. Kingi
11.00-11.40 – Procesjonalne przejście uczestników do kościoła p.w. św. Stanisława
11.40. – Spowiedź i ucałowanie relikwii św. Kingi
12.30 – Eucharystia pod przewodnictwem ks bpa Jana Piotrowskiego, ordynariusza diecezji
Kieleckiej, dar odpustu zupełnego
13.30-14.00 – Przejście do rynku
14.00 – Inscenizacja związana z bytnością św. Kingi w Nowym Korczynie przygotowana przez
młodzież gimnazjalną
- kiermasz kulinarny i posiłek
- koncert zespołu seminaryjnego „Kerygmat”
17.00 - Zakończenie
ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Niech w te piękne Dni świąteczne:
Nowonarodzone Dziecię – Przedziwny Doradca obdarzy Was swoją mądrością i umiejętnością w podejmowaniu trudnych decyzji;
Nowonarodzone Dziecię – Bóg Mocny obdarzy Was swoją siłą, byście mogli pokonywać codzienne życiowe trudności, których przecież tak wiele;
Nowonarodzone Dziecię – Odwieczny Ojciec obdarzy Was swoją czułą opieką; obyście mogli doświadczyć bardzo głęboko, że naprawdę jesteście dziećmi Boga;
Nowonarodzone Dziecię – Książę Pokoju obdarza Was swoim pokojem i najprawdziwszą radością.
Życzę wspaniałych, bogatych w duchowe przeżycia, ciepłych, rodzinnych Świąt.
Ks. Proboszcz

Spotkania bierzmowanych
Spotkania z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania
Ziemia Święta
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
Bierzmowanie
Ks. Biskup Ordynariusz udzielił sakramentu bierzmowania 13 czerwca 37 osobom.
Ostatnie Obrazy
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Modlitwa do Św. Kingi
Najdroższa Patronka nasza! Kingo święta! Tyś od zarania życia pałała gorącą miłością ku Bogu, ratowałaś Ojczyznę naszą w potrzebie i poddanych swoich wspierałaś hojnie w ubóstwie i cierpieniu, a z tronu niebieskiej chwały poprzez stulecia wypraszałaś i teraz wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i cuda. Wyjednaj nam, prosimy cię, u Boga łaskę, której tak gorąco pragniemy, a przede wszystkim odpuszczenie win, wytrwanie w dobrym, żywot cnotliwy i śmierć szczęśliwą.